GARANTUOJAME PASLAUGŲ KOKYBĘ

Įsipareigojame kokybiškai administruoti Jūsų automobilių techninę priežiūrą ir remontą.

Visoms detalėms ir darbams teikiame iki 1 metų arba iki 30 000 km, garantiją, išskyrus

frikcines (greitai dylančias) medžiagas. Jeigu pateiktoje sąmatoje nenurodoma kitaip.

Krovininiams / spec. transporto automobiliams suteikiama

kokybės garantija iki 6 mėnesių arba iki15 000km.

AutoGreen pasilieka teisę:

- klientui pačiam pateikus reikalingas detales automobilio remonto darbams

- klientui pageidaujant, kad jo automobilis būtų remontuojamas nesilaikant techninių

reikalavimų (pvz.: pageidauja pakeisti tik vieną automobilio amortizatorių ir pan.)

neteikti jokių garantijų, nei atliktiems remonto darbams, nei detalėms.